Członkowie

Członkowie zwyczajni

1. Mariusz Lipiński - Prezes Zarządu Stowarzyszenia
2. Krzysztof Leszczyński - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
3. Łukasz Rakowicz - Sekretarz
4. Anna Wójcik - Skarbnik
5. Wiesław Domański- Członek Zarządu
6. Łucjan Siwiec - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
7. Ryszard Skoczny - Członek Komisji Rewizyjnej
8. Robert Romatowski - Członek Komisji Rewizyjnej
9. Wiktor Giełżyński
10. Andrzej Żmirski
11. Krzysztof Ćwiertnia
12. Bogdan Baljon
13. Mirosław Grodzicki
14. Dariusz Znamirowski
15. Zbigniew Fijołek
16. Józef Olesiejuk
17. Stefania Olesiejuk
18. Emil Plak
19. Cezary Wyrzykowski
20. Izabella Starzyńska
21. Elżbieta Marchelewska
22. Zygmunt Łomnicki
23. Janina Śluz
24. Zbigniew Śluz
25. Elżbieta Skoczna
26. Artur Pietryka
27. Jacek Szpuntowicz
28. Józef Grabarczyk
29. Arkadiusz Drozdowski
30. Julian Pajor
31. Jan Bielecki
32. Teresa Baranek-Bielecka
33. Mirosław Bodnar
34. Radosław Kotasiński
35. Mirosław Gołębiewski
36. Barbara Gołębiewska
37. Wiesław Kiszka
38. Grażyna Kiszka
39. Roman Domagała
43. Anna Żmirska
44. Wiesław Gasek
46. Stanisław Marchelewski
47. Krzysztof Kozak
48. Jurgen Roske
49. Beata Firlinger
50. Paweł Chowaniec
51. Agnieszka Kopańska
52. Jacek Kopański
53. Barbara Brylska
54. Roman Brylski
55. Józefowski

Członkowie honorowi

1. Ireneusz Starzyński
2. Eugeniusz Pycka
3. Teofil Bednarz
4. Jacek Matysiak
5. Tadeusz Mikutel
6. Tomasz Burzyński

Byli naszymi Członkami

1. Ś.p Waldemar Popioł
2. Ś.p Eugeniusz Łukasik
3. Ś.p Jan Kutyła
4. Ś.p Elżbieta Leszczyńska
5. Ś.p Grażyna Siwiec
6. Ś.p Jan Michałek
7. Ś.p Zbigniew Stanio
8. Ś.p Sławomir Kłusewicz
9. Ś.p Andrzej Szczepaniak

Prawa autorskie

Wszystkie fotografie, materiały video oraz teksty prezentowane na stronach Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin są chronione prawem autorskim! (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) Autorzy materiałów zamieszczonych na stronie nie wyrażają zgody na jakąkolwiek ich publikację lub
modyfikację
(w wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez pisemnej zgody (w przypadku wykorzystania niekomercyjnego, zgoda może być wyrażona poprzez e-mail). W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem zdjęć miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), autor materiału będzie występował na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących mu praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich. W myśl wspomnianej wyżej Ustawy dozwolony jest tak zwany użytek osobisty. Można więc przechowywać teksty i zdjęcia na własnym komputerze a także drukować je dla własnych potrzeb.

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół
Lotniska Wojskowego Świdwin
ul. Połczyńska 32
78-300 Świdwin
NIP: 6722050157

REGON: 320728410
KRS: 0000337855
Data rejestracji: 23 września 2009 r.
stowarzyszenie.swidwin@op.pl

Losowa grafika

Logo stowarzyszenia