Witamy na nowej stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin
Prosimy się rozgościć i rozejrzeć po przygotowanych treściach!
Stowarzyszenie Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin
Fukcjonuje od 2009 roku, w swoich szeregach ma m.in. były pilotów, dowódców jednostki, społeczników, mieszkańców Świdwina
Od 2009 roku przeprowadzono ponad 50 różnego rodzaju akcji
Uczestniczyły w nich m.in. szkoły powiatu świdwińskiego, mieszkańcy, pracownicy 21 BLT, Starostwa Powiatowego, etc.
Stowarzyszenie liczy ponad 50 członków
52 członków zwyczajnych, 6 członków honorowych.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Sympatycy!

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Sympatycy !

W tym roku minie 9 rocznica powołania i istnienia Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin. Stowarzyszenia, które jest naszą dumą i radością. Stowarzyszenia, które jest naszą odskocznią od trudów codziennego życia i zmartwień, niebezpieczeństw życia zawodowego - nas ludzi lotnictwa!
Wzruszające są wspomnienia o chwilach, kiedy rodziło się nasze stowarzyszenie, pierwsze zebranie...
Myśl o jego powstaniu zrodziła się podczas długich rozmów z Krzysztofem Leszczyńskim, byłym pilotem świdwińskiej jednostki, a obecnie wiceprezesem naszego stowarzyszenia .Dzięki Wam myśl ta zamieniła się w rzeczywistość.
Niebagatelny wkład w tą inicjatywę miał płk.dypl.pil.Ireneusz Starzyński - ówczesny dowódca 21 Blot, który uznał ją za słuszną, potrzebną i życzył powodzenia w jej realizacji.
Dzięki uroczystemu podpisaniu porozumienia między 21 Bazą Lotniczą w Świdwinie, a Stowarzyszeniem Przyjaciół Lotniska Wojskowego w Świdwinie, mamy dzisiaj szeroką płaszczyznę współpracy, daleko idącą pomoc w wielu dziedzinach naszej działalności, dużą sympatię dla nas , jak też wielu przyjaciół.
Nadmienię w tym miejscu, że jedną formą tej współpracy ,jest organizowany wspólnie z 21 Blt corocznie Piknik Lotniczy w Świdwinie, który odbędzie się również 30 czerwca 2018 roku.
Organizowany Piknik zaowocował znacznym zwiększeniem się liczby nowych sympatyków i dobrą renomą nie tylko w kraju, ale i za granicą.
Podczas swojego istnienia organizowaliśmy szereg imprez i wycieczek dla naszych członków jak i dla młodzieży szkolnej z zaprzyjaźnionych szkół. Prowadziliśmy też akcję pomocy dla chorego pilota z Malborka , w której aktywnie uczestniczyli nasi członkowie.
Drogie Koleżanki i Koledzy !
Jako zarząd stowarzyszenia zdajemy sobie sprawę, że nie zadowoliliśmy wszystkich członków z naszych dokonań, że nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć i planów. Jako zarząd , którego naczelnym zadaniem jest służebna rola wobec swoich koleżanek i kolegów, którzy obdarowali nas swoim zaufaniem, jesteśmy w pełni tego świadomi.
18 grudnia zeszłego roku, odbyło się walne zgromadzenie stowarzyszenia, które wybrało nowy zarząd.
Opuścili go pełniący obowiązki członka zarządu kol. Marchelewski Stanisław, któremu dziękujemy serdecznie, za wkład pracy na rzecz stowarzyszenia. Jego miejsce zajął kol. Domański Wiesław.
Żywimy nadzieję i przekonanie , że najbliższy czas przyniesie nam wszystkim pozytywną odmianę, pozwoli na bardziej efektywną pracę nie tylko zarządu , ale i udział w życiu stowarzyszenia wszystkich Koleżanek i Kolegów!
Na najbliższym posiedzeniu zarządu ugruntuje się zapowiadany wcześniej Klub Seniora przy naszym stowarzyszeniu, który wniesie wiele istotnych ,dobrych zmian w życie stowarzyszenia, pozwoli na podjęcie wielu inicjatyw i zadań , które ubarwią życie naszego Stowarzyszenia !

Koleżanki i Koledzy !

Kończąc to przesłanie ,Życzę Nam wszystkim dużo zdrowia i radości z naszego Stowarzyszenia.
Zachowajmy w pamięci Tych ,co od nas odeszli .


Z wyrazami szacunku
Krzysztof Ćwiertnia

Wesołych Świąt !

Walne Zebranie Wyborcze Zmiana Terminu!

Uwaga Zmiana terminu zebrania!

Okólnik Nr 1/2017

Zarząd Stowarzyszenia informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Wyborczego Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin w dniu 18.12.2017 roku o godzinie 17.00. W Klubie 1 SLT w Świdwinie.
Prosimy wszystkich członków o niezawodne przybycie. Głównym punktem naszego zebrania będzie wybór nowych władz Stowarzyszenia

Święto Lotnictwa

W dniu 30.08.2017r. na Placu Lotników odbyły się uroczyste obchody Święta Lotnictwa. Dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk dypl. pil. Ireneusz STARZYŃSKI przywitał zaproszonych gości oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie. Następnie odbyło się wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Po Apelu Poległych i salwie honorowej odegrany został marsz lotników. Delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia składamy wszystkim życzenia sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym. 

Co sie działo na pikniku !

filmy z YT

Festyn Lotniczy Zegrze Pomorskie

Piknik Lotniczy Świdwin 2017

 

>>> Więcej informacji <<<

Prawa autorskie

Wszystkie fotografie, materiały video oraz teksty prezentowane na stronach Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin są chronione prawem autorskim! (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) Autorzy materiałów zamieszczonych na stronie nie wyrażają zgody na jakąkolwiek ich publikację lub
modyfikację
(w wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez pisemnej zgody (w przypadku wykorzystania niekomercyjnego, zgoda może być wyrażona poprzez e-mail). W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem zdjęć miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), autor materiału będzie występował na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących mu praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich. W myśl wspomnianej wyżej Ustawy dozwolony jest tak zwany użytek osobisty. Można więc przechowywać teksty i zdjęcia na własnym komputerze a także drukować je dla własnych potrzeb.

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół
Lotniska Wojskowego Świdwin
ul. Połczyńska 32
78-300 Świdwin
NIP: 6722050157

REGON: 320728410
KRS: 0000337855
Data rejestracji: 23 września 2009 r.
stowarzyszenie.swidwin@op.pl

Losowa grafika

Logo stowarzyszenia