płk dypl. pil. nawig. Zygmunt Wojciechowski

Urodził się 28 kwietnia 1929 r. w Poznaniu. 13 listopada 1950 r. został powołany do zasadniczej służby wojskowej. Odbywał ją w 4. Pułku Piechoty. 15 sierpnia 1951 r. Ochotniczo zgłosił się na przeszkolenie lotnicze do Oficerskiej Szkoły Lotniczej Nr 4 w Dęblinie. 2 grudnia 1952 r. ukończył szkołę z pierwszą lokatą i promowany był na podporucznika nawigatora wojskowego. Zawodową służbę rozpoczął na stanowisku pomocnika nawigatora do spraw radionawigacji w dowództwie 6. Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego (był na tym stanowisku do 31 sierpnia 1957 r.). l września 1957 r. został pomocnikiem szefa Wydziału Nawigacyjnego w Dowództwie 3. Korpusu Obrony Przeciwlotniczej we Wrocławiu. 27 kwietnia 1959 r. objął stanowisko nawigatora w 45. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Babimoście (w randze pomocnika dowódcy pułku. ). Po objęciu tego stanowiska rozpoczął przeszkolenie podstawowe pilota wojskowego, które zakończył w roku 1960 uzyskując tytuł pilota wojskowego trzeciej klasy. Pełnił obowiązki na tym stanowisku do 29 stycznia 1962 r. następ¬nie został skierowany na Kurs Doskonalenia Oficerów dla dowódców Pułków Lotniczych w Centrum Szkolenia Lotniczego w Modlinie. Kurs ukończył 10 października 1962 r. i ponownie objął stanowisko starszego nawigatora w 45 plm. 14 stycznia 1963 r. został zastępcą do spraw liniowych dowódcy tego pułku. W okresie od 24 sierpnia 1967 r. do 10 września 1968 r. był mianowanym dowódcą 11. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego podporządkowanego 2 Korpusowi Obrony Powietrznej Kraju w Bydgoszczy. W okresie od 10 września 1968 r. do 16 sierpnia 1972 r. studiował w Wojskowej Akademii Lotniczej w Monino. Po powrocie z ZSRR został starszym inspektorem Oddziału Lotnictwa Wsparcia i Rozpoznania w Zarządzie Szkolenia Lotniczego Dowództwa Wojsk Lotniczych w Poznaniu. 25 października 1972 r. ponownie objął do¬wodzenie 9. Pułkiem Lotnictwa Myśliwskiego w Debrznie. Od 26 listo¬pada 1974 r. do 28 kwietnia 1978 r. był zastępcą do spraw liniowych dowódcy 3. BDLSzR. 29 kwietnia 1978 r. został szefem 1 Centrum Dowodzenia Bojowego Armii Lotniczej w Świdwinie. Na emeryturę odszedł 10 lutego 1979 r. jako pilot wojskowy pierwszej klasy, z na¬lotem ogólnym ponad 2000 godzin. Przyjęcie obowiązków dowódcy 9. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w 1972 r. Od prawej ppłk Z. Wojciechowski, pik S. Wiącek i pp/k A. Markiewicz 

Prawa autorskie

Wszystkie fotografie, materiały video oraz teksty prezentowane na stronach Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin są chronione prawem autorskim! (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) Autorzy materiałów zamieszczonych na stronie nie wyrażają zgody na jakąkolwiek ich publikację lub modyfikację (w wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez pisemnej zgody (w przypadku wykorzystania niekomercyjnego, zgoda może być wyrażona poprzez e-mail). W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem zdjęć miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), autor materiału będzie występował na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących mu praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich. W myśl wspomnianej wyżej Ustawy dozwolony jest tak zwany użytek osobisty. Można więc przechowywać teksty i zdjęcia na własnym komputerze a także drukować je dla własnych potrzeb.

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół
Lotniska Wojskowego Świdwin
ul. Połczyńska 32
78-300 Świdwin
NIP: 6722050157

REGON: 320728410
KRS: 0000337855
Data rejestracji: 23 września 2009 r.
stowarzyszenie.swidwin@op.pl

Losowa grafika

Logo stowarzyszenia