Władze

Stowarzyszenie Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin
ul. Połczyńska 32
78-300 Świdwin
NIP: 6722050157
REGON: 320728410
KRS: 0000337855
Data rejestracji: 23 września 2009 r.

Władze:

Mariusz Lipiński - Prezes Stowarzyszenia,
Krzysztof Leszczyński - Wiceprezes Stowarzyszenia,
Łukasz Rakowicz - Sekretarz Stowarzyszenia,
Anna Wójcik - Skarbnik Stowarzyszenia,
Łucjan Siwiec - Członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna:

Ryszard Skoczny - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Barbara Brylska - Członek Komisji Rewizyjnej,
Robert Romatowski - Członek Komisji Rewizyjnej.

Cel działania:

1. Prowadzenie działalności mającej na celu kształtowanie tradycji jednostek stacjonujących na lotnisku wojskowym w Świdwinie oraz popularyzacji wiedzy o lotnictwie.
2. Prowadzenie działalności charytatywnej.
3. Prowadzenie działalności społecznej.
4. Utrzymanie ciągłych kontaktów z jednostkami wojskowymi stacjonującymi w Świdwinie.
5. Reprezentowanie interesów stowarzyszenia wobec władz państwowych, samorządowych i administracji państwowej oraz innych nie zastrzeżonych ustawami. 

Prawa autorskie

Wszystkie fotografie, materiały video oraz teksty prezentowane na stronach Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin są chronione prawem autorskim! (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) Autorzy materiałów zamieszczonych na stronie nie wyrażają zgody na jakąkolwiek ich publikację lub modyfikację (w wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez pisemnej zgody (w przypadku wykorzystania niekomercyjnego, zgoda może być wyrażona poprzez e-mail). W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem zdjęć miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), autor materiału będzie występował na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących mu praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich. W myśl wspomnianej wyżej Ustawy dozwolony jest tak zwany użytek osobisty. Można więc przechowywać teksty i zdjęcia na własnym komputerze a także drukować je dla własnych potrzeb.

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół
Lotniska Wojskowego Świdwin
ul. Połczyńska 32
78-300 Świdwin
NIP: 6722050157

REGON: 320728410
KRS: 0000337855
Data rejestracji: 23 września 2009 r.
stowarzyszenie.swidwin@op.pl

Losowa grafika

Logo stowarzyszenia