Witamy na nowej stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin
Prosimy się rozgościć i rozejrzeć po przygotowanych treściach!
Stowarzyszenie Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin
Fukcjonuje od 2009 roku, w swoich szeregach ma m.in. były pilotów, dowódców jednostki, społeczników, mieszkańców Świdwina
Od 2009 roku przeprowadzono ponad 50 różnego rodzaju akcji
Uczestniczyły w nich m.in. szkoły powiatu świdwińskiego, mieszkańcy, pracownicy 21 BLT, Starostwa Powiatowego, etc.
Stowarzyszenie liczy ponad ponad 60 członków
55 członków zwyczajnych, 6 członków honorowych.

Klub Seniora

Drogie Koleżanki i Koledzy.
15 czerwca 2018 roku w Klubie 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, odbyło się spotkanie inicjacyjne, mające na celu powstanie przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Lotniska Wojskowego w Świdwinie, nieformalnego związku, jakim będzie klub seniorów - członków tego stowarzyszenia. Dzięki uprzejmości i pomocy naszego kolegi, kierownika Klubu 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego , zebrani mieli przygotowaną salę oraz oglądnąć obrazy ,prace uczestników XVII Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego Świdwin 2018 ,którego sponsorem jest nasze stowarzyszenie.
Spotkanie odbyło się w miłej i pełnej planów spotkań na przyszłość atmosferze. Następne spotkanie odbędzie się dzięki inicjatywie kol. Stanisława Merchelewskiego we wrześniu tego roku na terenie jego działki rekreacyjnej. Istotnym wydarzeniem spotkania było wybranie Starszego Seniora KLubu ,którym został kol. Józef Olesiejuk.
Chciałbym w tym miejscu gorąco podziękować kol. Joasi Jędraszczyk i kol.Wiesiowi Domańskiemu, za pomoc w zorganizowaniu spotkania

Gorąco pozdrawiam
kol. Piotr Ćwiertnia

Piknik Lotniczy 2018


Zgodnie z decyzja Nr Z-31/Org./P1 z dnia 25.08.2009 r. Ministra Obrony Narodowej, dzień 01. lipca został ustanowiony oficjalnym Świętem 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Z tej okazji wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin, serdecznie zapraszamy Państwa na Piknik Lotniczy, który odbędzie się 30 czerwca 2018 r.

Piknik jest najważniejszym wydarzeniem lotniczym w naszym regionie. W trakcie tegorocznej edycji wydarzenia, odbędą sie pokazy lotnicze samolotów bojowych, cywilnych oraz historycznych wojskowych statków powietrznych, jak również pokazy skoków spadochronowych. Ponadto na wystawie statycznej będzie można zobaczyć sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu Polskich Sił Zbrojnych oraz jednostek państw sojuszniczych.

Wszystkie informacje dla wystawców, sponsorów, pilotów oraz zwiedzających będą aktualizowane na bieżąco.

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników wojska i lotnictwa do udziału w naszym Pikniku!
>>> Więcej informacji <<<

Życzenia Wielkanocne

Wszystkiego najlepszego

Uroczystości Mirosławiec 2018

„ … A jeśli z nas
Ktoś legnie wśród szaleńczych jazd ,
Czerwieńszy będzie kwadrat,
Nasz lotniczy znak …”

23 stycznia 2008 roku o godz. 19.07 samolot transportowy CASA C-295M podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku wojskowym 12. Bazy Lotniczej w Mirosławcu rozbił się … Zginęły wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie. Czterech członków załogi
i szesnastu oficerów Sił Powietrznych powracających z odbywającej się w Warszawie konferencji na temat bezpieczeństwa lotów. Piętnastu z nich służyło wówczas w jednostkach podległych świdwińskiej brygadzie.
W uroczystościach upamiętniających tragiczną katastrofę wzięły udział rodziny tragicznie zmarłych oraz w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Szef BBN Pan Minister Paweł SOLOCH, Minister Obrony Narodowej Mariusz BŁASZCZAK, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Pan Poseł Michał JACH, Dowódca Generalny RSZ gen. dyw. Jarosław MIKA, Dowódca Operacyjny RSZ gen. dyw. Sławomir WOJCIECHOWSKI, Inspektor SP gen. bryg. pil. Mirosław JEMIELNIAK, a także delegacje jednostek wojskowych, duszpasterstwa wojskowego, samorządów, szkół, organizacji społecznych oraz m.in. mieszkańcy Mirosławca i Świdwina. Uroczystości rozpoczęły się Koncertem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP w Ośrodku Kultury
w Mirosławcu, a następnie Mszą Świętą celebrowaną przez Dziekana Dekanatu SP ks. prałata płk Janusza RADZIKA w hangarze na lotnisku w Mirosławcu.
Wieczorem upamiętniając tragiczną chwilę - godzinę 19.07 z dnia 23 stycznia 2008 roku przed pomnikiem ofiar katastrofy w obecności rodzin, Dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych oraz przybyłych gości, zostały odczytane nazwiska ofiar samolotu CASA C-295M. 

 

Spotkanie noworoczne 2018

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin serdecznie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na spotkanie noworoczne, które odbędzie się 23 lutego 2018 roku o godzinie 17 w Klubie Garnizonowym przy ulicy Gagarina 6.
Jednocześnie informujemy, że dla chętnych zapewniamy transport do Klubu Garnizonowego. Autobus zabierze chętnych spod Parku Wodnego Relax o godzinie 16.45.

Serdecznie zapraszamy!

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Sympatycy!

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Sympatycy !

W tym roku minie 9 rocznica powołania i istnienia Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin. Stowarzyszenia, które jest naszą dumą i radością. Stowarzyszenia, które jest naszą odskocznią od trudów codziennego życia i zmartwień, niebezpieczeństw życia zawodowego - nas ludzi lotnictwa!
Wzruszające są wspomnienia o chwilach, kiedy rodziło się nasze stowarzyszenie, pierwsze zebranie...
Myśl o jego powstaniu zrodziła się podczas długich rozmów z Krzysztofem Leszczyńskim, byłym pilotem świdwińskiej jednostki, a obecnie wiceprezesem naszego stowarzyszenia .Dzięki Wam myśl ta zamieniła się w rzeczywistość.
Niebagatelny wkład w tą inicjatywę miał płk.dypl.pil.Ireneusz Starzyński - ówczesny dowódca 21 Blot, który uznał ją za słuszną, potrzebną i życzył powodzenia w jej realizacji.
Dzięki uroczystemu podpisaniu porozumienia między 21 Bazą Lotniczą w Świdwinie, a Stowarzyszeniem Przyjaciół Lotniska Wojskowego w Świdwinie, mamy dzisiaj szeroką płaszczyznę współpracy, daleko idącą pomoc w wielu dziedzinach naszej działalności, dużą sympatię dla nas , jak też wielu przyjaciół.
Nadmienię w tym miejscu, że jedną formą tej współpracy ,jest organizowany wspólnie z 21 Blt corocznie Piknik Lotniczy w Świdwinie, który odbędzie się również 30 czerwca 2018 roku.
Organizowany Piknik zaowocował znacznym zwiększeniem się liczby nowych sympatyków i dobrą renomą nie tylko w kraju, ale i za granicą.
Podczas swojego istnienia organizowaliśmy szereg imprez i wycieczek dla naszych członków jak i dla młodzieży szkolnej z zaprzyjaźnionych szkół. Prowadziliśmy też akcję pomocy dla chorego pilota z Malborka , w której aktywnie uczestniczyli nasi członkowie.
Drogie Koleżanki i Koledzy !
Jako zarząd stowarzyszenia zdajemy sobie sprawę, że nie zadowoliliśmy wszystkich członków z naszych dokonań, że nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć i planów. Jako zarząd , którego naczelnym zadaniem jest służebna rola wobec swoich koleżanek i kolegów, którzy obdarowali nas swoim zaufaniem, jesteśmy w pełni tego świadomi.
18 grudnia zeszłego roku, odbyło się walne zgromadzenie stowarzyszenia, które wybrało nowy zarząd.
Opuścili go pełniący obowiązki członka zarządu kol. Marchelewski Stanisław, któremu dziękujemy serdecznie, za wkład pracy na rzecz stowarzyszenia. Jego miejsce zajął kol. Domański Wiesław.
Żywimy nadzieję i przekonanie , że najbliższy czas przyniesie nam wszystkim pozytywną odmianę, pozwoli na bardziej efektywną pracę nie tylko zarządu , ale i udział w życiu stowarzyszenia wszystkich Koleżanek i Kolegów!
Na najbliższym posiedzeniu zarządu ugruntuje się zapowiadany wcześniej Klub Seniora przy naszym stowarzyszeniu, który wniesie wiele istotnych ,dobrych zmian w życie stowarzyszenia, pozwoli na podjęcie wielu inicjatyw i zadań , które ubarwią życie naszego Stowarzyszenia !

Koleżanki i Koledzy !

Kończąc to przesłanie ,Życzę Nam wszystkim dużo zdrowia i radości z naszego Stowarzyszenia.
Zachowajmy w pamięci Tych ,co od nas odeszli .


Z wyrazami szacunku
Krzysztof Ćwiertnia

Prawa autorskie

Wszystkie fotografie, materiały video oraz teksty prezentowane na stronach Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin są chronione prawem autorskim! (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) Autorzy materiałów zamieszczonych na stronie nie wyrażają zgody na jakąkolwiek ich publikację lub
modyfikację
(w wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez pisemnej zgody (w przypadku wykorzystania niekomercyjnego, zgoda może być wyrażona poprzez e-mail). W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem zdjęć miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), autor materiału będzie występował na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących mu praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich. W myśl wspomnianej wyżej Ustawy dozwolony jest tak zwany użytek osobisty. Można więc przechowywać teksty i zdjęcia na własnym komputerze a także drukować je dla własnych potrzeb.

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół
Lotniska Wojskowego Świdwin
ul. Połczyńska 32
78-300 Świdwin
NIP: 6722050157

REGON: 320728410
KRS: 0000337855
Data rejestracji: 23 września 2009 r.
stowarzyszenie.swidwin@op.pl

Losowa grafika

Logo stowarzyszenia